Oasis Apartments Frangokastello, Chania, 73011, Greece discount