Molos Bay Paralia Mavrou Molou, Kissamos - Kastelli, 73400, Greece low price