Kallicrates Vilage Fragocastello, Chania Region, 73011, Greece low price