Fereniki complex - Manousos Sea Studios Georgioupolis, Apokoronas, 73007, Greece accommodation  package