Dermitzogianni Villa Drapanias, Kissamos3400, Greece low price