Bikakis Family Apartments Polemiston 1941, Kissamos, 73400, Greece discount